เกี่ยวกับเรา


ตรวจแก๊สรถยนต์อุดรธานี

นายประพนธ์ ชูประเสริฐ

 

ประวัติการศึกษา

ปี 2561

จบการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมการจัดการพลังงาน (Ph.D.)

สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล

ปี 2558

จบการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบันฑิต (M.Eng.)

สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล

ปี 2540

จบการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบันฑิต (B.Eng.)

สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล

ใบประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตต่าง ๆ

• ได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับ วุฒิวิศวกร เลขทะเบียน วก.898 จาก สภาวิศวกร

• ได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับ ภาคีวิศวกร เลขทะเบียน ภส.705 จาก สภาวิศวกร

• ขึ้นทะเบียนเป็น วิศวกรตรวจทดสอบหม้อไอน้ำ จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• ขึ้นทะเบียนเป็น วิศวกรตรวจทดสอบรถยนต์ใช้ก๊าซ จาก กรมการขนส่งทางบก

ประสบการณ์การทำงาน

ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน

ชื่อบริษัท : หจก.ไทยเมคคานิคส์  (ตรวจทดสอบและรับเหมาในโรงงานอุตสาหกรรม)

ที่อยู่ :138/6 ซอยน้ำแซบ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 

ตั้งแต่ ตุลาคม 2551 ถึง 2554

ชื่อบริษัท : บจก.คริสตอลล่า กลุ่มไทยเจริญคอปเปอเรชั่น (โครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า)

ที่อยู่ : อาคารเอมไพร์เทาเวอร์ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
 

ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 ถึง 2551

ชื่อบริษัท : บจก.บัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์  (โรงไฟฟ้า)

ที่อยู่ : อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 

ตั้งแต่ ตุลาคม 2548 ถึง 2550

ชื่อบริษัท : บจก.น้ำตาลกุมภวาปี  (โรงไฟฟ้า)

ที่อยู่ : อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
 

ตั้งแต่ มิถุนายน 2547 ถึง มกราคม 2548

ชื่อบริษัท : บจก.สหเรือง (โรงงานน้ำตาล)        

ที่อยู่ : อ.เมือง จ.มุกดาหาร

การรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

เอกสารสำคัญในการประกอบการ


ติดต่อเรา

ชื่อบริษัท: หจก. ไทยเมคคานิคส์ 2014
ผู้ติดต่อ: คุณประพนธ์ ชูประเสริฐ
ที่อยู่: 138/6 ซอยน้ำแซบ ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ประเทศ: ไทย
มือถือ: 061-952-9993, 090-225-8447, 087-490-3229
อีเมล์: praphon.tmec@gmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2021, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.